Velkommen til Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samlings hjemmeside

 

Lokalhistorisk Årbog 2017 er udkommet
Bøgerne koster 50 kr. og kan købes ved Lokalhistorisk Forenings arrangementer, på Lystrup Bibliotek, i Djurslands banks Lystrupafdeling samt i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling i åbningstiden hver mandag 15 til 17.
Ved medlemskab af Lokalhistorisk Forening er årbogen gratis.

Torsdag den 8. februar kl. 19.00 til 22.00 afholdes der foredrag om artiklerne i Årbog 2017 i Elev Sognehus.
Sven-Erik Holm Nielsen vil fortælle om “Elev Nedermark”
Tage Petersen vil fortælle om “Fattighuset i Elev”
og Lennie Boesen vil fortælle om Årbogens øvrige artikler.

Indholdsfortegnelse: http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/aarbog/

Kalenderne for årene 1999 til 2014 udgivet af Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling er digitaliseret og kan hentes her: http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/udgivelser/kalendere/