Velkommen til Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samlings hjemmeside

Lokalhistorisk Årbog 2017 er udkommet
Bøgerne koster 50 kr. og kan købes ved Lokalhistorisk Forenings arrangementer, på Lystrup Bibliotek, i Djurslands banks Lystrupafdeling samt i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling i åbningstiden hver mandag 15 til 17.
Ved medlemskab af Lokalhistorisk Forening er årbogen gratis.

Indholdsfortegnelse for årbøgerne 2014, 2015, 2016, 2017:
http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/aarbog/

Kalenderne for årene 1999 til 2014 udgivet af Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling er digitaliseret og kan hentes her:
http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/udgivelser/kalendere/