Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse

Sven Aage Christensen (formand)
Hans Boas (sekretær)
Peer Kjær Andersen (kasserer)
Birgit Krarup (næstformand)
Tage Petersen (Webmaster)
Lars Konradsen (Suppleant)

Til bestyrelsesmøderne deltager lokalarkivets leder, Marianne Vasard.