Kommende Arrangementer

Foredrag:

Tirsdag d. 2. april kl. 19.30 i Elsted Sognegård: Marianne Vasard og Peer Kjær Andersen uddyber artiklerne i årbog 2018 med vægt på Lystrup og Elsted området.

I maj måned / inden sommerferien, arrangerer Lokalhistorisk Forening et foredrag om TERMA, fra firmaets start til i dag, ved tidligere medarbejder Poul Bruun, nærmere indbydelse til medlemmerne udsendes senere, når endelig dato er fastlagt.

Onsdag d. 2. oktober kl. 19.30 i Elsted Sognegård: Lokalhistorisk forening arrangerer foredrag om danske dronninger, ved cand. mag. og foredragsholder, Anna Mette Bladt.

Lørdag d. 9. november: Arkivernes dag, som Lokalarkivet og Lokalhistorisk forening i fællesskab arrangerer. Nærmere indbydelse udsendes til medlemmerne, når temaet og stedet er fastlagt.