Åbningstider

 

Adgang til arkivets materialer: Mandag 15-17, hvor arkivets arbejdsgruppe kan hjælpe interesserede, eller  efter aftale med arkivlederen.

Der er ferielukket på Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske samling i juli måned. Kontakt os via mail – og der svares så snart en medarbejder har tid.

Afleveringer: Arkivet har normalt åben for indlevering  af materialer i bibliotekets åbningstid.  Materialer afleveres til  bibliotekaren, med tydelig angivelse af navn, adresse og telefonnr.,  således at  arkivets medarbejdere kan komme i forbindelse med den, der har  afleveret materialerne for evt. supplerende oplysninger.

Der kan også i ferien afleveres materialer i bibliotekets åbningstid. Udlån. Man kan ikke låne arkivalier fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling, men man kan få fotokopier eller  bestille billederne, hvis arkivet råder over negativerne