Velkommen til Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samlings hjemmeside

                            

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening, 
tirsdag d. 25. maj kl. 19.30 i Elsted Sognegård.
Indkaldelse til generalforsamling

På grund af Coronaen, er biblioteket lukket den kommende tid.
Dermed er vores salg af årbøger også lukket fra både bibliotek og den lokalhistoriske samling.

 


Indholdsfortegnelse for årbøgerne
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019:

http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/aarbog/

Kalenderne for årene 1999 til 2014 udgivet af
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling
er digitaliseret og kan ses her:

http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/udgivelser/kalendere/