Velkommen til Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samlings hjemmeside

Kommende arrangementer

Årbog 2019


Arkivernes dag 2019
Lørdag d. 9. november kl. 14.00 – 17.00
i Elsted Beboerhus

Lokalarkivet og Lokalhistorisk forening
arrangerer Arkivernes dag i fællesskab om
Elsted Beboerhus og Elsted gamle Skole.

Nærmere indbydelse udsendes til medlemmerne,
når programmet er fastlagt.


Indholdsfortegnelse for årbøgerne
2014, 2015, 2016, 2017, 2018:

http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/aarbog/

Kalenderne for årene 1999 til 2014 udgivet af
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling
er digitaliseret og kan ses her:

http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/udgivelser/kalendere/