Velkommen til Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samlings hjemmeside

Kommende arrangementer

Årbog 2019
Næste årbog udgives mandag den 4. november
kl. 16.00 – 18.00 på Lystrup Bibliotek


Arkivernes dag 2019
Lørdag d. 9. november kl. 14.00 – 17.00 i Elsted Beboerhus

Lokalarkivet og Lokalhistorisk forening arrangerer Arkivernes dag i fællesskab om Elsted Beboerhus og Elsted gamle Skole.

Nærmere indbydelse udsendes til medlemmerne, når programmet er fastlagt.


Indholdsfortegnelse for årbøgerne 2014, 2015, 2016, 2017, 2018:
http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/aarbog/

Kalenderne for årene 1999 til 2014 udgivet af Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling er digitaliseret og kan ses her:
http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/udgivelser/kalendere/